2012 Plzeň, Křimice – návrh dovybavení nového bytu