2008 Plzeň, Nám. Č.Bratří – nová dispozice bytu, dětský pokoj